• N4 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N8 պոլիկլինիկա, Երևան

 • Աստղիկ բժշկական կենտրոն, Երևան

 • Արաբկիր մանկական պոլիկլինիկա

 • Արտաշատի բժշկական կենտրոն, Արտաշատ

 • Բեգլարյան բժշկական կենտրոն, Երևան

 • Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոն, Երևան

 • Էլեն-Նարե ծննդօգնության կենտրոն, Երևան

 • Էրեբունի Բժշկական Կենտրոն, Երևան

 • Թիվ 20 պոլիկլինիկա, Երևան

 • Կարմիր բլուր պոլիկլինիկա, Երևան

 • Հանրապետական մանկական վերականգնողական կենտրոն, Երևան

 • Մեծամորի բժշկական կենտրոն, Մեծամոր

 • Մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց, Գյումրի

 • Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն, Երևան

 • Նուբարաշեն պոլիկլինիկա, Երևան

 • Շենգավիթ բժշկական կենտրոն, Երևան

 • Պոլիկլինիկա N1, Գյումրի

 • Պոլիկլինիկա N20, Երևան

 • Սարգիս և Ամալյա Կարապետյանների անվան Հանրապետական բժշկական կենտրոն, Ստեփանակերտ

 • Սուրբ Աստվածածին ծննդատուն, Երևան

 • Վ. Աբաջյանի անվան ընտանեկան բժշկության կենտրոն, Գյումրի

 • Վաղարշապատի պոլիկլինիկա, Էջմիածին

 • Վեդու ծննդատուն, Վեդի

 • Վերարտադրողական առողջության, պերինատալոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտ, Երևան

 • Քանաքեռ Զեյթուն ծննդատուն, Երևան