• Արաբկիր բժշկական համալիր, Երևան

  • ԱրԲեՍ առողջության կենտրոն, Երևան

  • Էրեբունի Բժշկական Կենտրոն, Երևան

  • Սարգիս և Ամալյա Կարապետյանների անվան Հանրապետական բժշկական կենտրոն, Ստեփանակերտ

  • Վեդու բժշկական կենտրոն, Վեդի