• Արաբկիր բժշկական համալիր, Երևան

  • Մուրացան հիվանդանոցային համալիր, Երևան

  • Սարգիս և Ամալյա Կարապետյանների անվան Հանրապետական բժշկական կենտրոն, Ստեփանակերտ