• N1 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N12 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N13 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N15 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N4 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N5 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N8 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N9 մանկական պոլիկլինիկա, Երևան

 • Արաբկիր բժշկական համալիր, Երևան

 • Արաբկիր մանկական պոլիկլինիկա

 • ԱրԲեՍ առողջության կենտրոն, Երևան

 • Արմենիա բժշկական կենտրոն, Երևան

 • Արշակունյաց պոլիկլինիկա, Երևան

 • Բլադ Սելս ախտորոշիչ բժշկական կենտրոն և լաբորատորիաներ, Երևան

 • Բուժմիավորում N2, Երևան

 • Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոն, Երևան

 • Թիվ 20 պոլիկլինիկա, Երևան

 • Կ. Եսայանի անվան պոլիկլինիկա, Երևան

 • Կարդիոմեդ ընտանեկան բժշկության կենտրոն, Աբովյան

 • Կարմիր բլուր պոլիկլինիկա, Երևան

 • Կոսմետոլոգիայի և Պլաստիկ Վիրաբուժության կենտրոն, Երևան

 • Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ, Երևան

 • Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ, Երևան

 • Մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց, Գյումրի

 • Նոր Արաբկիր արողջության կենտրոն, Երևան

 • Նորագավիթ պոլիկլինիկա, Երևան

 • ՆՈՐՄԵԴ բժշկակական կենտրոն, Երևան

 • Նուբարաշեն պոլիկլինիկա, Երևան

 • Պոլիկլինիկա N20, Երևան

 • Սարգիս և Ամալյա Կարապետյանների անվան Հանրապետական բժշկական կենտրոն, Ստեփանակերտ

 • Սիթի Սպա էսթետիկ բժշկության կենտրոն, Երևան

 • Սուրբ Մարիամ բժշկական կենտրոն, Աբովյան

 • Օն Կլինիք Անի միջազգային բժշկական կենտրոն, Երևան