• N12 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N13 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N16 polyclinic, Yerevan

 • N4 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N5 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N8 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N9 մանկական պոլիկլինիկա, Երևան

 • Արաբկիր բժշկական համալիր, Երևան

 • Արաբկիր մանկական պոլիկլինիկա

 • Արշակունյաց պոլիկլինիկա, Երևան

 • Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոն, Երևան

 • Կ. Եսայանի անվան պոլիկլինիկա, Երևան

 • Կարմիր բլուր պոլիկլինիկա, Երևան

 • Նոր Արաբկիր արողջության կենտրոն, Երևան

 • Նոր Արեշ պոլիկլինիկա, Երևան

 • Նորագավիթ պոլիկլինիկա, Երևան

 • Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոց, Երևան

 • Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն, Երևան

 • Նուբարաշեն պոլիկլինիկա, Երևան

 • Պոլիկլինիկա N1, Գյումրի

 • Սարգիս և Ամալյա Կարապետյանների անվան Հանրապետական բժշկական կենտրոն, Ստեփանակերտ

 • Սարի Թաղ պոլիկլինիկա, Երևան

 • Վ. Աբաջյանի անվան ընտանեկան բժշկության կենտրոն, Գյումրի

 • Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց, Վանաձոր