• N1 պոլիկլինիկա, Երևան

 • N13 պոլիկլինիկա, Երևան

 • Ավանգարդ բժշկական կենտրոն, Երևան

 • Արաբկիր բժշկական համալիր, Երևան

 • Բուժմիավորում N2, Երևան

 • Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոն, Երևան

 • Դիագնոստիկա բժշկական միավորում, Երևան

 • Էլիտ-Մեդ բժշկական կենտրոն, Երևան

 • Էրեբունի Բժշկական Կենտրոն, Երևան

 • Կ. Եսայանի անվան պոլիկլինիկա, Երևան

 • Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ, Երևան

 • Մեդլայն բժշկական կենտրոն, Երևան

 • Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն, Երևան

 • Պոլիկլինիկա N20, Երևան

 • Սարգիս և Ամալյա Կարապետյանների անվան Հանրապետական բժշկական կենտրոն, Ստեփանակերտ