• Աստղիկ բժշկական կենտրոն, Երևան

  • Պրոֆ. Ռ.Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն, Երևան

  • Սարգիս և Ամալյա Կարապետյանների անվան Հանրապետական բժշկական կենտրոն, Ստեփանակերտ