2016 թ. Նոյեմբեր 1-ին Մոսկվայում տեղի կունենա II գիտագործնական կոնֆերանս համաժողով <<Միջդիսցիպլինար մոտեցում ժամանակակից Նյարդաբանության մեջ>> Դուք կկարողանաք մասնակցել քննարկմանը առանցքային հարցերի շուրջ, ինչի հետ գործիչները բախվում են ամեն օր, ինչպես նաև մասնակցել շնորհանդեսներին, այդ թեմաների շուրջ։ Ստացեք մասնակցության վկայական ։
Անցկացման ժամանակը

2016-10-20 14:30:00

© 2016-2017 - Hospitals.am, Ստեղծված "ԱՐԴԱՍԵ"-ի կողմից

Զանգ օպերատորին      +37460651003