ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամաններով դադարեցվել է • «Վոլտարեն Ռետարդ, դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում), դեղահատեր թաղանթապատ, երկարատև ձերբազատմամբ, 75մգ, բլիստերում (20/2x10/)» դեղի TL852 սերիայի և • «Նորտիվան, վալսարտան, դեղահատեր թաղանթապատ, 80մգ, բլիստերում (30/3x10/)», • «Նորտիվան, վալսարտան, դեղահատեր թաղանթապատ, 160մգ, բլիստերում (30/3x10/)», • «Վալսար-Դենկ 160, վալսարտան, դեղահատեր թաղանթապատ, 160մգ, բլիստերում (28/4x7/)», • «Վալսար-Դենկ 320, վալսարտան, դեղահատեր թաղանթապատ, 320մգ, բլիստերում (28/4x7/)», • «Վալսար-Դենկ 40, վալսարտան, դեղահատեր թաղանթապատ, 40մգ, բլիստերում (28/2x14/)», • «Վալսար-Դենկ 80, վալսարտան, դեղահատեր թաղանթապատ, 80մգ, բլիստերում (28/2x14/)», • «ԿոՎալսար-Դենկ 160/12.5, վալսարտան, հիդրոքլորոթիազիդ, դեղահատեր թաղանթապատ, 160մգ+12,5մգ, բլիստերում (28/4x7/)», • «ԿոՎալսար-Դենկ 320/12.5, վալսարտան, հիդրոքլորոթիազիդ, դեղահատեր թաղանթապատ, 320մգ+12,5մգ, բլիստերում (28/4x7/)», • «ԿոՎալսար-Դենկ 80/12.5, վալսարտան, հիդրոքլորոթիազիդ, դեղահատեր թաղանթապատ, 80մգ+12,5մգ; (28/4x7/), բլիստերում» դեղերի Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված բոլոր սերիաների շրջանառությունը: ՀՀ առողջապահության նախարարի մեկ այլ հրամանով ուժը կորցրած է ճանաչվել «Նեյրոդոլոն, ֆլուպիրտին (ֆլուպիրտինի մալեատ), դեղապատիճներ, 100մգ, բլիստերում (15/1x15/, 45/3x15/)» դեղի գրանցումը Հայաստանի Հանրապետությունում: Նյութի աղբյուր՝ moh.am
Անցկացման ժամանակը

2018-07-24 11:38:00

© 2016-2017 - Hospitals.am, Ստեղծված "ԱՐԴԱՍԵ"-ի կողմից

Զանգ օպերատորին      +37460651003