Հիպոպլազիա (հիպո... հունարեն ստեղծում, առաջացում), հիպոգենեզիա, հյուսվածքի, օրգանի, մարմնի մասի կամ ամբողջ օրգանիզմի թերզարգացում։ Հի, ինչպես նաև ապլազիայի հիմքում ընկած են ներարգանդային զար գացման խանգարումները։ Վերջիններս առաջանում են մոր օրգանիզմի վրա ճառագայթային էներգիայի ազդեցության, սնուցման խանգարումների, մորից պտղին անցնող որոշ վարակիչ հիվանդությունների (կարմրախտ, տոքսոպլազմոզ, պոլիոմիելիտ) պատճառով։

© 2016-2017 - Hospitals.am, Ստեղծված "ԱՐԴԱՍԵ"-ի կողմից

Զանգ օպերատորին      +37460651003